Op woendag 28  januari en vrijdag 30 januari verdedigen een aantal studenten hun masterproef. Naar goede gewoonte is iedereen welkom. De locatie voor de verdedigingen is in de Zuiderpoort - Gaston Crommenlaan 8 - 9051 Gent. Raadpleeg de agenda voor de studenten uit de opleiding Informatie of  de agenda van alle studenten van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Proficiat ! 17 Sep 2014

Dit academiejaar zijn er 36 Masters of Science in de industriële wetenschappen: informatica afgestudeerd, de eerste lichting onder UGent.
Proficiat aan allen!

Op maandag 8 septembervinden de masterproefverdedigingen van onze studenten plaats. Naar goede gewoonte is iedereen welkom, dus werp zeker een blik op de agenda!​

Steven Uyttersprot, oudstudent, start eigen bedrijf met de naam Certibit. Certibit geeft verzekeringsadvies aan IT-professionals. Meer info op www.certibit.be.

Op donderdag 26 en vrijdag 27 juni vinden de masterproefverdedigingen van onze studenten plaats. Naar goede gewoonte is iedereen welkom, dus werp zeker een blik op de agenda!​