De opleiding informatica doet ook aan onderzoek. Hieronder vind je een korte beschrijving van de onderzoekstopics waar we aandacht aan besteden.

Bruno Volckaert voert onderzoek uit naar complexe gedistribueerde service-gebaseerde applicaties, gaande van elastisch schaalbare backend cloud-toepassingen tot toepassingen die hun verwerking verspreiden over edge en cloud. Hierbij wordt enerzijds gezien naar het beheersbaar en schaalbaar maken van dergelijke (micro-)service toepassingen en anderzijds naar resourceprovisie-algoritmes die bepaalde aspecten (o.a. resourcegebruik, kostprijs, latency) in rekening brengen en autonoom proberen te optimaliseren.
Mathias Baert tracht in zijn onderzoek een tool (i.e. 'digital twin') te ontwikkelen die in staat is om netwerkoptimalisatietechnieken te ondersteunen en bruikbaar te maken voor draadloze IoT netwerken. Deze ‘digital twin’ is een kopie van het bestaande netwerk en kan tal van situaties nabootsen en eindeloze hoeveelheden data genereren, zonder het fysieke netwerk te belasten. Initieel focust het onderzoek zich op het optimaliseren van Bluetooth Mesh netwerken. Vervolgens kan de focus worden verlegd naar andere technologieën, om op die manier een algemene oplossing voor draadloze IoT netwerken te bekomen.
Jerico Moeyersons tracht in zijn onderzoek de taak van de hulpdiensten te verlichten en te ondersteunen. Hiervoor onderzoekt hij hoe ‘network slicing concepts’ in het toekomstige 5G netwerk gebruikt kunnen worden om het netwerkverkeer komende van de hulpdiensten prioritair te behandelen. Zo kunnen bijvoorbeeld drones vanop afstand worden bestuurd. Daarnaast onderzoekt hij ook hoe deze drones kunnen ingezet worden in verschillende toepassingen, waaronder het ondersteunen van de hulpdiensten. Met behulp van o.a. objectdetectie en slimme beslissingssystem kunnen belangrijke aspecten snel gedetecteerd en gemeld worden.