Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Zoeken

Masterproef in de kijker

Vaak worden voor het herkennen of voorspellen van specifieke genelementen eerst motieven gezocht in DNA-sequenties. Dries Decap ging op zoek naar een efficiënte manier om deze motieven op te sporen. Hij realiseerde dit door telkens het motief te vinden dat de gegeven sequenties het best onderscheidt van de andere. De motieven, opgeslagen in een suffixboom, werden daarbij gedistribueerd over verschillende MPI-processen, wat het zoeken efficiënter maakte.

Onderzoek in de kijker

Sam Leroux tracht in zijn onderzoek deep learning technieken bruikbaar te maken in omgevingen waar resources niet in overvloed aanwezig zijn. Voorbeelden zijn robots, drones, smartphones en Internet-of-things applicaties. In veel gevallen zal er een beroep moeten gedaan worden op de cloud. In dit onderzoek wordt er nagegaan of er slimme manieren zijn om de berekeningen te delegeren naar de cloud, rekening houdend met de latency en de kost van de netwerkverbinding.