Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Headlines

Masterproef in de kijker

Vaak worden voor het herkennen of voorspellen van specifieke genelementen eerst motieven gezocht in DNA-sequenties. Dries Decap ging op zoek naar een efficiënte manier om deze motieven op te sporen. Hij realiseerde dit door telkens het motief te vinden dat de gegeven sequenties het best onderscheidt van de andere. De motieven, opgeslagen in een suffixboom, werden daarbij gedistribueerd over verschillende MPI-processen, wat het zoeken efficiënter maakte.

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar …

Onderzoek in de kijker

Pieter-Jan Maenhaut tracht in zijn onderzoek efficiënte algoritmen te ontwikkelen, die gebruikt kunnen worden voor statische en dynamische plaatsing van componenten in de publieke cloud. Daarnaast besteedt hij ook extra aandacht aan multi-tenancy, en de bijhorende uitdagingen zoals beveiliging en eenvoudig beheer in de cloud.