Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Headlines

Heet van de naald

Masterproef in de kijker

Indoor lokalisatie is bezig aan een flinke opmars. Vaak bestaan deze systemen uit een vaste bekabelde infrastructuur van sensoren, wat zorgt voor een hogere installatiekost. In deze masterproef wordt een draadloos lokalisatiesysteem op basis van Bluethooth Low Energy (BLE) ontwikkeld, waarbij de vast infrastructuur werkt via een BLE meshnetwerk

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar …

Onderzoek in de kijker

Natuurlijke taal heeft een erg ingewikkelde structuur, die schijnbaar willekeurig is samengesteld. Wie herinnert zich niet meer van de middelbare school hoeveel uitzonderingen er waren op de toch al ingewikkelde taalregels? Het onderzoek van Jan Cnops gaat na waar deze complexiteit vandaan komt. De centrale vraag van zijn onderzoek is hoe neuronen zich organiseren om taal te verwerken, en hoe ze zo taal scheppen naar eigen beeld en gelijkenis.