Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Headlines

Masterproef in de kijker

De masterproef van Sofie De Cooman behandelde real-time lokalisatie van een observator die een camera draagt in een ruimte waar merktekens werden aangebracht. Wanneer de camera merktekens in beeld krijgt, worden deze uit het beeld geëxtraheerd en geïdentificeerd. Sofie ontwikkelde een toepassing die geschikte merktekens genereert, merktekens extraheert uit het beeld en de locatie bepaalt. Hiermee behaalde ze een verdienstelijke derde plaats bij de M&I/Partners Informatie Scriptieprijs.

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar …

Onderzoek in de kijker

Ondanks de intussen wijd erkende voordelen van HTML5, aarzelen veel bedrijven om voluit voor deze nieuwe standaard te kiezen. Het doel van dit TETRA-project is om een grondige studie uit te voeren naar de mogelijkheden en beperkingen van HTML5, en dit via proof-of-concept-implementaties op bedrijfsschaal en wetenschappelijk onderbouwde testresultaten. Dit zal resulteren in een overdracht van expertise en kennis van de standaard naar de betrokken bedrijven.