Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Headlines

Heet van de naald

  • 15 mei

    De masterstudenten Gilles Bara en Robin De Roeck winnen de Televic Award met hun masterproef Dynamische visualisatie van diagnostische treindata. Proficiat Gilles en Robin.

  • 14 maart

    Voor industrieel ingenieurs en voor burgerlijk ingenieurs zijn er duidelijk meer vacatures dan er afgestudeerden zijn.

    Dat neemt niet weg dat er ook ingenieurs als werkzoekenden geregistreerd staan bij de VDAB. De piek tijdens de zomervakantie heeft te maken met afstudeerders die op zoek gaan naar een eerste job en enkele maanden nodig hebben om te starten in die eerste job. 

Masterproef in de kijker

Het aanbieden van cartografische thematische gegevens zoals o.a.  bedrijventerreinen en  natuurreservaten gebeurt steeds in combinatie met een basiskaart die de gebruiker toelaat om zich te oriënteren.  In deze thesis werd onderzocht op welke manier deze basiskaart kan worden samengesteld op basis van gegevens in eigen beheer.  Daarnaast werd vooral aandacht besteed aan de kwaliteit van de gegevens zoals de connectiviteit van het wegennetwerk.

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar …

Onderzoek in de kijker

Pieter-Jan Maenhaut tracht in zijn onderzoek efficiënte algoritmen te ontwikkelen, die gebruikt kunnen worden voor statische en dynamische plaatsing van componenten in de publieke cloud. Daarnaast besteedt hij ook extra aandacht aan multi-tenancy, en de bijhorende uitdagingen zoals beveiliging en eenvoudig beheer in de cloud.