Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Headlines

Heet van de naald

Masterproef in de kijker

Betrouwbare hernieuwbare energie, onder andere geleverd door windturbines, is een onderwerp dat belangrijk is voor de volledige samenleving. In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar een betrouwbaar, robuust foutdetectiesysteem zodat de downtime en onderhoudskost van offshore windturbines tot een minimum kunnen beperkt worden. Een intelligent classificatiesysteem van de toestand van de turbine is hierbij noodzakelijk.

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar …

Onderzoek in de kijker

Natuurlijke taal heeft een erg ingewikkelde structuur, die schijnbaar willekeurig is samengesteld. Wie herinnert zich niet meer van de middelbare school hoeveel uitzonderingen er waren op de toch al ingewikkelde taalregels? Het onderzoek van Jan Cnops gaat na waar deze complexiteit vandaan komt. De centrale vraag van zijn onderzoek is hoe neuronen zich organiseren om taal te verwerken, en hoe ze zo taal scheppen naar eigen beeld en gelijkenis.