Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Headlines

Heet van de naald

Masterproef in de kijker

Kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn, beheersen de gesproken en geschreven taal niet zo goed. Bovendien kunnen hun vrienden en familieleden niet altijd met gebarentaal communiceren. Laurens Van Acker ontwikkelde een communicatiehulp op Android, die deze hindernissen moet reduceren door tekst om te zetten naar relevante plaatjes en filmbestanden van onlinebronnen. Die tekst kan worden geselecteerd binnen bv. de webbrowser, of worden ingesproken. Een uitgebreide praktijktest leverde positieve resultaten.

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar …

Onderzoek in de kijker

Ondanks de intussen wijd erkende voordelen van HTML5, aarzelen veel bedrijven om voluit voor deze nieuwe standaard te kiezen. Het doel van dit TETRA-project is om een grondige studie uit te voeren naar de mogelijkheden en beperkingen van HTML5, en dit via proof-of-concept-implementaties op bedrijfsschaal en wetenschappelijk onderbouwde testresultaten. Dit zal resulteren in een overdracht van expertise en kennis van de standaard naar de betrokken bedrijven.