Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Headlines

Heet van de naald

Masterproef in de kijker

Vaak worden metadata toegevoegd aan multimediale bestanden, zodat deze gemakkelijker kunnen worden teruggevonden in databanken. Er bestaat echter een kloof tussen de manier van annoteren en de manier waarop gebruikers items zoeken. In haar masterproef onderzocht An De Moor technieken die kunnen bijdragen tot betere zoekresultaten. Door het gebruik van tag clouds en ontologieën, wordt bladeren en zoeken een fluitje van een cent. An boekte goede resultaten door haar werk toe te passen op Flickr en GeoNames.

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar …

Onderzoek in de kijker

Ondanks de intussen wijd erkende voordelen van HTML5, aarzelen veel bedrijven om voluit voor deze nieuwe standaard te kiezen. Het doel van dit TETRA-project is om een grondige studie uit te voeren naar de mogelijkheden en beperkingen van HTML5, en dit via proof-of-concept-implementaties op bedrijfsschaal en wetenschappelijk onderbouwde testresultaten. Dit zal resulteren in een overdracht van expertise en kennis van de standaard naar de betrokken bedrijven.