Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Uitwerking en automatisering van kwaliteitscontrolemetingen van beeldschermen in een filmloos ziekenhuis

Gerealiseerd door: 
Jürgen Jacobs
Interne promotor: 
Koen Van De Wiele
Externe promotor: 
dr. ir. Hilde Bosmans
Academiejaar: 
20032004
Prijzen: 
Barco-prijs voor wetenschappelijk onderzoek

In een filmloze radiologieafdeling worden radiologische beelden uitgelezen op beeldschermen, in plaats van op klassieke filmen. Hierdoor krijgen de beeldschermen een centrale rol. De informatie die vervat zit in een beeld moet immers, via het beeldscherm, op optimale wijze gepresenteerd worden aan de radiologen, zodat die een correcte diagnose kunnen stellen.

Kwaliteitscontrole van beeldschermen wordt nog niet vaak op een systematische wijze doorgevoerd. Nochtans is het bekend dat de kwaliteit van beeldschermen vermindert in de tijd, dat de calibratie aan variatie onderhevig is en dat ook externe factoren, zoals bv. het omgevingslicht, een effect hebben op de visualisatie van de beelden op het beeldscherm.

Een welbeschreven methode voor kwaliteitscontrole van beeldschermen bestaat erin om specifieke testbeelden te evalueren. Een typisch voorbeeld is het zogenaamde SMPTE-patroon. Voor de dagelijkse praktijk, die zal moeten uitgevoerd worden door artsen, geven we de voorkeur aan een minder technische aanpak. In de groep waar we dit eindwerk deden, had men twee alternatieve methoden uitgewerkt.

Enerzijds koos men voor de aanmaak van testbeelden met behulp van een randomgenerator, waarbij bepaalde letters moeten gelezen worden op steeds wisselende plaatsen en op een verschillende grijswaarde achtergrond. Anderzijds werd geopteerd voor een serie van anatomische beelden waarin verschillende artefacten moeten teruggevonden worden.

In een eerste fase werd in deze masterproef geverifieerd welke van deze methoden de meest specifieke informatie oplevert. Hiertoe werden de testen doorgevoerd op een groot aantal monitoren, in samenwerking met de radiologen. Voor de gekozen methode werd dan een strategie uitgebouwd die moet leiden tot de regelmatige kwaliteitszorg van deze systemen. De softwaretools zijn compatibel met de bestaande structuren (klinisch workstation of PACS-systeem) in de dienst.

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar …

Onderzoek in de kijker

Ondanks de intussen wijd erkende voordelen van HTML5, aarzelen veel bedrijven om voluit voor deze nieuwe standaard te kiezen. Het doel van dit TETRA-project is om een grondige studie uit te voeren naar de mogelijkheden en beperkingen van HTML5, en dit via proof-of-concept-implementaties op bedrijfsschaal en wetenschappelijk onderbouwde testresultaten. Dit zal resulteren in een overdracht van expertise en kennis van de standaard naar de betrokken bedrijven.