Vaak gestelde vragen

U wenst verdere informatie omtrent een masterproef in samenwerking met uw bedrijf of instelling? We trachten uw vragen hieronder alvast te beantwoorden. Rijst er nog steeds onduidelijkheid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor nadere toelichting!

Welke onderwerpen komen in aanmerking voor een masterproef?

Een greep uit de mogelijkheden: beveiliging, netwerken, hardware, softwareontwikkeling, efficiëntieonderzoek, bijschaven van algoritmen …

Onze masterstudenten hopen alle reeds opgedane competenties in te zetten! U mag dus in uw voorstel opnemen: een grondige analyse van het probleem, literatuurstudie en/of vooronderzoek naar reeds bestaande oplossingen, en gebruiken van programmeertalen, hardware en/of technologieën die nog niet aan bod kwamen in de opleiding. Creativiteit, vernieuwing, abstractie en veralgemening worden voor een masterproef naar waarde geschat!

Concreet: hoe dien ik een voorstel in?

Daartoe stuurt u het ingevulde sjabloon naar de coördinator masterproef. Na advies door de opleidingscommissie - werkgroep masterproef wordt dit voorstel al dan niet aanvaard (eventueel mits bijsturing).

Wanneer stuur ik het best voorstellen in?

Nieuwe voorstellen die ten laatste 14 maart doorgestuurd worden, en goedgekeurd worden door de opleidingscommissie, zijn vanaf 1 april beschikbaar voor de studenten.
Een student die interesse heeft in een onderwerp neemt zelf contact op met het bedrijf. 

Op 1 juli worden de onderwerpen toegekend aan de student.

De meeste studenten kiezen hun onderwerp in mei. Een beperkt aantal studenten wacht hiervoor tot na de tweede zittijd vastleggen.

 

Wat met aanwezigheid in het bedrijf ... ?

De verplichte vakken van het masterjaar zijn geconcentreerd in het eerste semester zodat de student deze kennis in kan zetten voor de masterproef. In het semester stelt de student een werkplan op, en begint hij met de literatuurstudie.

In het tweede semester heeft de student twee-drie lesvrije dagen, die hij/zij fulltime kan spenderen aan het afstudeerproject. De student is in die periode twee dagen per week aanwezig in het bedrijf.

Wat kan er van de student als output verwacht worden?

Naast een werkende, gedocumenteerde oplossing van het gestelde probleem zal de student op volgende manieren zijn werk presenteren:

  • een scriptie als neerslag van het gevolgde leertraject en
  • een openbare verdediging tijdens de examenperiode in juni, september of januari.
Wat wordt er van de begeleiding binnen het bedrijf verwacht?

Idealiter heeft de betreffende (informatica-)afdeling van het bedrijf een duidelijk zicht op de problematiek waarrond de masterproef draait, en kan er technische ondersteuning geboden worden waar nodig.  Het bedrijf duidt één of meerdere personen aan als externe promotor voor de masterproef. Van de student kan dan verwacht worden dat hij uit mogelijke alternatieve oplossingen, de best passende kan uitwerken.

De beoordelingscommissie kan worden uitgebreid met een persoon uit het bedrijf, die niet betrokken was bij de masterproef. Dit is echter geen verplichting.

Wat kan er van de opleiding Informatica verwacht worden?
  • De opleiding zorgt voor een afweging van de voorgestelde onderwerpen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de beoogde leerdoelen.

  • De coördinator masterproef handelt alle administratie af, waaronder het stagecontract.

  • Aan elke student/masterproef wordt een interne promotor toegewezen.  Hij/zij is de eerste contactpersoon voor de externe promotor van het bedrijf. De interne promotor staat in voor de coaching van de student, eventuele bijsturing van planning, de scriptie en de beoordeling.

Hoe kan ik ideeën opdoen of kennismaken met de opleiding?

U bent van harte welkom op onze informele contactmomenten:

  • Op de opendeurdag is er mogelijkheid voor een informeel contact.

  • Tijdens de openbare verdedigingen in juni, september en januari kan U aansluiten bij sessies binnen uw interessegebied.

Welke stagecontracten worden gebruikt?

Om de verzekering uit te breiden tot de externe locatie van het bedrijf wordt een masterproefcontract opgesteld.   Meer informatie op http://masterproef.tiwi.ugent.be/Masterproefcontract/