Uitbouwen van een cartografische webdienst

Gerealiseerd door: Tom Vande Wiele
Interne promotor: Veerle Ongenae
Externe promotor: Björn De Vidts
Bart Verbeeck
Bedrijf: Agentschap Informatie Vlaanderen
Academiejaar: 2015-2016

Voor het aanbieden van cartografische thematische gegevens maakt het AGIV gebruik van een basiskaart die de gebruiker toelaat zich te oriënteren in de kaart.  Deze basiskaart moet als Web Map Service (WMS) beschikbaar zijn.  In dit project wordt onderzocht of deze basiskaart kan worden opgebouwd op basis van gegevens die in eigen beheer zijn.  Daarbij komen verschillende aspecten aan bod, waarbij in de eerste plaats wordt onderzocht welke databronnen kunnen worden gebruikt en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn.  Op basis hiervan wordt dan een prototype uitgewerkt, gebruik makend van de open source GeoServer omgeving.  Daarnaast wordt ook de kwaliteit van de gegevens geanalyseerd en gaan we dieper in op de connectiviteit van het wegennetwerk.  Een laatste aspect dat aan bod komt handelt over een bron die niet direct beschikbaar is als databron, namelijk de afbakening van de bebouwde kom.  Om hiervoor toch een oplossing te bieden wordt een algoritme voorgesteld dat op basis van de beschikbare bronnen toch een betrouwbare afbakening genereert.