De door de gebruikers ervaren performantie van routeplanning-API's

Gerealiseerd door: Bert Marcelis
Externe promotor: Pieter Colpaert
Bedrijf: Tom-Tom
Academiejaar: 2018-2019
Prijzen: Tom-Tom prijs 2018
2de plaats Jozef Baekelandprijs 2019

Informatie omtrent openbaar vervoer wordt traditioneel via een Remote Procedure Call (RPC) API beschikbaar gemaakt, waarbij clients een specifieke vraag stellen aan een server, en ook een specifiek antwoord terugkrijgen. De server voert hierbij alle berekeningen voor alle opzoekingen uit. Dit kost veel processorkracht server-side, en door het unieke karakter van alle opzoekingen is hergebruik van antwoorden moeilijk. Linked Connections, een nieuw formaat ontwikkeld aan de UGent, stelt elk vertrek bij elke halte van alle voertuigen voor in een gelinkte lijst door middel van Linked Open Data.  Hierdoor vragen alle clients dezelfde lijst op, wat voor aanzienlijke besparingen zorgt langs de serverkant. Hier tegenover staat dat clients nu zelf verantwoordelijk zijn voor het berekenen van het gewenste antwoord. In deze thesis werden algoritmes ontwikkeld om op basis van Linked Connections vragen van reizigers te beantwoorden, waardoor alle vertrekken of aankomsten bij een halte en het traject van een voertuig weergegeven kunnen worden. Voor routeplanning werd het Connection Scan Algoritme geïmplementeerd en doorontwikkeld. Deze implementatie werd zowel server-side als client-side in een Android applicatie toegepast, waarna zowel benchmarks als user-tests uitgevoerd werden. Tevens werd een enquête uitgevoerd om te bepalen waar men belang aan hecht bij het gebruik van routeplanning applicaties. Op basis van de benchmarks, user-tests en enquête kon bepaald worden hoe geschikt Linked Connections is voor gebruik in routeplanning applicaties.