Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Geavanceerde cloud management middleware

Interne promotor: 
dr. Veerle Ongenae
Externe promotor: 
prof. dr. ir. Filip De Turck

Cloud computing maakt het mogelijk om door middel van een computernetwerk gedeelde configureerbare computermiddelen op aanvraag beschikbaar te stellen. De opkomst van publieke clouds zorgt voor nieuwe mogelijkheden maar brengt tevens nieuwe obstakels met zich mee. Een belangrijk obstakel is de elasticiteit van de cloud. Dit is de mate waarin de infrastructuur zich kan aanpassen aan een variërende vraag. Elasticiteit heeft enerzijds een sterke invloed op de performantie en anderzijds op de schaalbaarheid van de applicaties die in de cloud draaien.

Een efficiënt gebruik van de beschikbare middelen heeft ook geleid tot de opkomst van multi-tenancy. Deze trend laat toe dat verschillende gebruikers – “tenants” – dezelfde applicatie en database gaan delen, terwijl elke gebruiker de applicatie in beperkte mate kan configureren naar eigen wens.

Pieter-Jan Maenhaut tracht in zijn onderzoek efficiënte algoritmen te ontwikkelen, die gebruikt kunnen worden voor statische en dynamische plaatsing van componenten in de publieke cloud. Daarnaast besteedt hij ook extra aandacht aan multi-tenancy, en de bijhorende uitdagingen zoals beveiliging en eenvoudig beheer in de cloud. De voorgestelde strategieën kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van een geavanceerde Cloud Management Middleware, die op eenvoudige wijze plaatsing en beheer van applicaties in de cloud moet toelaten.

Masterproef in de kijker

Wegens het groot aantal interessante use cases die voor indoorlocalisatie te bedenken zijn en het feit dat de GPS-technologie niet binnenshuis werkt, wordt er binnen de onderzoekswereld fervent op zoek gegaan naar alternatieven. Voor het localiseren werd er gebruik gemaakt van een Wireless Sensor Network (WSN) in combinatie met de Time of Arrival techniek (ToA). Uiteindelijk werd er een localisatie-oplossing gevonden die grosso modo 2 maal zo nauwkeurig presteerde als die van een gelijkaardige studie.

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar …