Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Indoorlocalisatie m.b.v. een sensornetwerk op basis van Time of Arrival

Gerealiseerd door: 
Bart Verbeke
Interne promotor: 
Jan Cnops
Externe promotor: 
Tom Van Haute
Externe promotor: 
Eli De Poorter
Academiejaar: 
20132014

Wegens het groot aantal interessante use cases die voor indoorlocalisatie te bedenken zijn en het feit dat de GPS-technologie niet binnenshuis werkt, wordt er binnen de onderzoekswereld fervent op zoek gegaan naar alternatieven. In de literatuur worden er tal van indoorlocalisatieoplossingen voorgesteld. Deze oplossingen blijken vaak louter theoretisch of werden geëvalueerd in onrealistische omgevingen. In deze masterproef zijn we geïnteresseerd in een localisatieoplossing die werkt binnen een realistische omgeving, die nagebootst werd in een gespecialiseerde testomgeving.
Voor het localiseren werd er gebruik gemaakt van een Wireless Sensor Network (WSN) in combinatie met de Time of Arrival techniek (ToA). Het idee bij deze techniek is dat wanneer de propagatietijd van een radiogolf tussen zender en ontvanger nauwkeurig kan worden gemeten, ook de afstand ertussen kan worden geschat. Omdat het nauwkeurig localiseren met behulp van ToA bemoeilijkt wordt door een aantal factoren, werd onderzocht hoe de negatieve impact ervan
gereduceerd kon worden. Daarnaast werd ook de nodige aandacht besteed aan een kalibratie- en meetmethode om zo goed mogelijke afstandsschattingen uit de ToA-metingen te bekomen. Uiteindelijk werd er een localisatie-oplossing gevonden die grosso modo 2 maal zo nauwkeurig presteerde als die van een gelijkaardige studie.

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar …

Onderzoek in de kijker

Pieter-Jan Maenhaut tracht in zijn onderzoek efficiënte algoritmen te ontwikkelen, die gebruikt kunnen worden voor statische en dynamische plaatsing van componenten in de publieke cloud. Daarnaast besteedt hij ook extra aandacht aan multi-tenancy, en de bijhorende uitdagingen zoals beveiliging en eenvoudig beheer in de cloud.