Industrieel ingenieur informatica

Universiteit Gent campus Schoonmeersen

Masterproef in de kijker

Elie De Brauwer ontwikkelde een methode voor gegevensanalyse bij uniforme lithografiemetrologie, bestaande in de conversie van verschillende ruwe databestanden naar een tussenliggend XML-formaat. Hét voordeel hiervan is dat slechts één visualisatiepakket is vereist. Ook werd de mogelijkheid tot exporteren voorzien. De Vlaamse Ingenieurskamer bekroonde Elies scriptie tot beste eindwerk in de informatica.

Onderzoek in de kijker

Sam Leroux tracht in zijn onderzoek deep learning technieken bruikbaar te maken in omgevingen waar resources niet in overvloed aanwezig zijn. Voorbeelden zijn robots, drones, smartphones en Internet-of-things applicaties. In veel gevallen zal er een beroep moeten gedaan worden op de cloud. In dit onderzoek wordt er nagegaan of er slimme manieren zijn om de berekeningen te delegeren naar de cloud, rekening houdend met de latency en de kost van de netwerkverbinding.